Положення
про вибори Президента школи
 
І. Загальні положення:
1. Президент школи обирається учнями школи на основі загального вільного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на 1 рік.
2.  Виборчий процес здійснюється на засадах вільного і рівноправного висування кандидатів у Президенти школи.
3.  Участь учнів у виборах Президента школи є добровільною. Ніхто не може бути
 примушений до участі або не участі у виборах.
4. Вибори Президента школи є загальними і право обирати мають учні школи, яким на день виборів виповнилось 10 років (з 5 класу)
5.  Президентом школи може бути обраний учень школи, який на день проведення виборів досяг 13-14 років, і є учнем школи, одна й та сама особа не може бути Президентом більш як 2 строки підряд.
6. Вибори Президента школи є рівними, учні школи беруть участь у виборах на рівних засадах, кожний виборець має 1 голос.
7. Президент школи обирається безпосередньо виборцями.
8. Голосування на виборах Президента школи є таємним.
9. Право висування кандидата в Президенти школи має кожен класний колектив, клас  може висувати кілька кандидатів у Президенти.
II. Організація та проведення виборів:
1. Для проведення голосування і підрахування голосів по виборах Президента школи створюється виборча комісія.
2. Склад виборчої комісії формується шляхом обов'язкового включення по одному представнику від кожного класу, від якого зареєстрований кандидат у Президенти, та по одному представнику від кожного класу.
3.   Виборча комісія:
-   складає списки виборів;
-   організовує зустрічі кандидатів з виборцями;
-   встановлює форму виборчого бюлетня;
-   проводить реєстрацію кандидатів у Президенти;
-   організовує на виборчій дільниці голосування;
-   проводить підрахування голосів;
-   складає протокол про підсумки голосування.

 

В И Б О Р И   П Р Е З И Д Е Н Т А
                         
1.  З 9 по 11 клас приймаються заявки від учнів на участь у передвиборній кампанії на посаду Президента школи (два - три учні від класу ).
2. Обов’язкова передвиборна кампанія кандидата у президенти – представлення своєї програми
3. Передвиборні програми розміщуються на стенді, де учні школи з ними  ознайомлюються .
4. Для проведення виборів обирається комісія у складі 5 чоловік: два з них: 1. голова комісії; 2. член Ради школи та три члени комісії  (обираються    самоврядуванням ).
5. Попередньо готуються бюлетні та скринька для них .Бюлетні заготовляють відповідно кількості учнів, які приймуть участь у голосуванні з 5 по 11 клас.
6. Повідомлення про вибори –оголошення.  Готуються бюлетні за зразком затвердженним директором школи.
7. В день виборів учні голосують, члени виборчої комісії складають  протокол виборів, куди вносяться дані про кандидатів та кількість голосів, яку вони набрали під час голосування.
8. Після виборів виборча комісія підраховує кількість голосів, що набрав кожен кандидат та заносять у протокол.
9.   Головою виборчої комісії оголошуються результати виборів 
10. Проведення іннавгурації Президента – принесення  присяги на святковій лінійці (на фоні державного прапора  за присутністю  учнів школи та вчителів)
11. Поздоровлення Президента виборчою комісією, директором школи.

Результати виборчої компанії 2020 року  

https://melznz6.at.ua/news/viborcha_kampanija/2020-10-21-472