Вітаємо шановні колеги, батьки, діти та гості сайту!


       Для того, щоб навчання і виховання здобувачів освіти відбувалося належним чином, з урахуванням наявних науково-психологічних знань, у Мелітопольській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 6 функціонує психологічне забезпечення навчально-виховного процесу, яке представлене:

 

практичним психологом Усатою Анною Сергіївною (annagrech1605@gmail.com)

педагогом соціальним Корнієнко Нелею Володимирівною (0967941456@ukr.net)


       Метою роботи психологічної служби є покращення навчального процесу з метою оптимізації навчального процесу, а також укріплення психічного здоров’я учнів, підвищення адаптивних можливостей, створення умов для повноцінного і гармонійного розвитку особистості.


Завдання психологічної служби закладу:

         - Забезпечувати захист прав і свобод дітей, створювати соціально-психологічні умови для комфортного освітнього середовища та захисту честі і гідності всіх учасників навчально-виховного процесу.
         - Здійснювати соціально-психологічний патронаж соціально-незахищених категорій дітей.
         - Формувати в учнів здорового ставлення до свого здоров'я та життя, як до найбільшої цінност.
         - Сприяти ефективній інтеграції дітей з особливими освітніми потребами в колектив однолітків, активному залученню їх до участі у суспільному житті класу, школи.
         - Здійснювати привентивну роботу щодо попередження правопорушень серед учнів та дітей "групи ризику".
         - Сприяти формуванню особистісних якостей, розвитку психічних процесів учнів в школі.
         - Проводити психодіагностику та корекційно- розвивальну роботу серед учнів, батьків, педагогів.
         - Підвищувати рівень розвитку пізнавальних психічних процесів (сприймання, пам’ять, уява, мислення, увага).
         - Вивчати та формувати особистісні якості, ціннісні орієнтири , розвивати обдарованість дитини, підвищувати самооцінку.
         - Розвивати комунікативні та організаторські (лідерські) здібності учнів.
         - Допомагати у професійному самовизначеності учнів.
         - Проводити профілактику та корекцію поведінкових порушень в учнів.

Графік роботи

Фахівці психологічної служби ПОНЕДІЛОК ВІВТОРОК СЕРЕДА ЧЕТВЕР П'ЯТНИЦЯ
Практичний психолог Усата А.С.

8:00 –14:00

8:00 - 14:00 8:00 – 14:00 8:00 – 14:00 8:00 – 14:00
Соціальний педагог Корнієнко Н.В.

8:00 –

16:00

8:00 – 16:00 8:00 – 16:00 8:00 – 16:00 8:00 – 16:00

 


 


 


 

Нормативно-законодавча база діяльності психологічної служби:

- Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України» від 22.05.2018 № 509;

-Наказ Міністерства освіти і науки України «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти» від 28.12.2019 № 1646;

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, № 5, ст.33).

-Закон України "Про запобігання та протидію домашньому насильству"

-Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 р. (Стаття 21)

-Декларація прав дитини від 20 листопада 1959р.

- Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів від 19.10.2001 р

-Листа МОНМС  України від 26.07.12 № 1/9-529 "Про організацію психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання"

Лист МОНУ від 07.08.2018 № 1/9-487 «Про пріоритетні напрямки роботи психологічної служби у системі освіти на 2018-2019 н.р.» 

Лист МОН України від 05.09.2018 №1/9-529 ''Про документацію працівників психологічної служби у системі освіти України''