•          Статут закладу освіти

•          Ліцензії на провадження освітньої діяльності

•          Структура та органи управління закладом

•          Кадровий склад вчителів закладу

•          Освітні програми, що реалізуються в закладі

•          Територія обслуговування, закріплена за закладом

•          Ліцензований обсяг (потужність) та фактична кількість учнів закладу

•          Мова освітнього процесу

•          Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення

•          Матеріально-технічне забезпечення закладу

•          Результати моніторингу якості освіти

•          Річний звіт про діяльність закладу

•          Умови доступності закладу для навчання осіб з особливими освітніми потребами

•          Правила прийому до закладу

•          Перелік додаткових освітніх послуг

•          Правила поведінки здобувачів освіти в закладі освіти

•          План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти

•          Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькуванню) в закладі освіти

•          Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькуванню) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькуванню)

•          Інформація про використання публічних коштів

•          Звернення громадян