Субота, 20.04.2019, 13:50
Вітаю Вас, Гість

Метою роботи психологічної служби є покращення навчального процесу з метою оптимізації навчального процесу, а також укріплення психічного здоров’я учнів, підвищення адаптивних можливостей, створення умов для повноцінного і гармонійного розвитку особистості. Психологічна служба в ЗОШ № 6 представлена практичним психологом (Гречішнікова Анна Сергіївна) та соціальним педагогом (Корнієнко Неля Володимирівна).

Головними напрямками роботи психологічної служби в школі є:

· вивчення особистісних особливостей учнів і здійснення особистісного підходу до дитини;

· надання допомоги класному керівникові у формуванні класного колективу;

· надання психологічної допомоги сім'ї в справі виховання та навчання дітей;

· здійснення роботи з професійної орієнтації;

· організація заходів щодо корекції поведінки, яка відхиляється;

· діагностика, профілактика і корекція відхилень в психічному розвитку.

До основних видів діяльності шкільного психолога відносяться:

1. психологічне просвітництво як найперше залучення педагогічного колективу, учнів і батьків до психологічних знань;

2. психологічна профілактика, яка полягає в тому, що психолог повинен проводити постійну роботу з попередження можливого неблагополуччя в психічному і особистісному розвитку школярів;

3. психологічне консультування, що складається з допомоги у вирішенні тих проблем, з якими до нього приходять самі (або їм рекомендують прийти, або їх про це просить психолог) вчителі, учні, батьки. Часто вони усвідомлюють існування проблеми після просвітницької та профілактичної діяльності психолога;

4. психодіагностика як поглиблене проникнення психолога у внутрішній світ школяра. Результати психодіагностичного обстеження дають підстави для висновку про подальшої корекції або розвитку учня, про ефективність профілактичної або консультативної роботи, проведеної з ним;

5. психокорекція як усунення відхилень у психічному та особистісному розвитку школяра;

6. робота з розвитку здібностей дитини і формування її особистості.

 

Психологічна служба у своїй діяльності керується Конституцією України, Декларацією прав людини, Законом України про права дитини, Законом України "Про освіту", чинним законодавством України.