Неділя, 26.05.2019, 18:04
Вітаю Вас, Гість

Методична робота ЗОШ № 6 – система взаємопов’язаних  заходів

і дій спрямованих на розвиток компетентності педагогів школи.

 

      Науково-методична робота ЗОШ № 6 м. Мелітополя – цілісна, заснована на досягненнях науки, передового досвіду, аналізу стану навчально-виховного процесу, нормативних документах про школу. Структура методичної роботи щодо зростання педагогічної компетентності, майстерності вчителів побудована на основі діагностичних даних «Рівень професійної педагогічної компетентності вчителів школи»,  завдань науково-методичної проблеми міста і школи, аналізу  результатів навчально-виховного процесу.

У школі працює 43 педага, із них 1 вихователь ГПД, 1 бібліотекар, психолог, соціальний педагог, педагог-організатор, хореограф.

  

Методична робота з педагогами школи планується і здійснюється  на основі принципів індивідуалізації та диференціації, з урахуванням найближчого  рівня розвитку професійної педагогічної компетентності учителя на 3-х рівнях.

2013-2014

( у школі працює

46 педагогів)

2014-2015

(у школі працює

 44 педагогів)

2015-2016

( у школі працює

 43 педагога)

А

Б

В

А

Б

В

А

Б

В

21

(43,5%)

16

(35,2%)

9

(19,5%)

21

(47,7%)

17

(38,6%)

6

(13,6%)

22

(51,1%)

11

(25,6%)

10

(23,2%)

Динаміка розвитку свідчить про результативність методичної роботи.

Удосконалюються різноманітні форми методичної роботи під час вивчення досвіду атестуємих педагогів.   

2013-2014

 (у школі працює 46 педагога)

2014-2015

( у школі працює 44 педагогів)

2015-2016

 (у школі працює 43 педагога)

Пройшли курсову перепідготовку

Атестовано

Пройшли курсову перепідготовку

Атестовано

Пройшли курсову перепідготовку

Атестовано

10

(21,7%)

8

(17,4%)

15

(34%)

6

(13,6%)

9

(21%)

10

(23,2%)

             

   За роки реалізації науково-методичної проблеми школи (ІІІ етап) атестовано 24 педагогічних працівника. Динаміка розвитку ( 39,5% зростання підвищення кваліфікаційних категорій, 13,2% присвоєння педагогічних звань) свідчить про результативність роботи.

Усі види нагород і заохочення обов’язково враховують не тільки добросовісну працю, а й новаторство вчителя, його творче ставлення до своїх обов’язків, результативність роботи зі здібними та обдарованими учнями.

 

2013-2014

 (у школі працює 46 педагога)

2014-2015

 (у школі працює 44 педагогів)

2015-2016

  ( у школі працює

 43 педагога)

Грамо

ти місь

куо

Грамо

ти облуо

 

Грамо

ти МОН

Відмін

ник освіти Украї

ни

Грамо

ти місь

куо

Грамо

ти облуо

 

Грамо

ти МОН

Відмін

ник освіти Украї

ни

Грамо

ти місь

куо

Грамо

ти

облуо

 

Грамо

ти МОН

Відмін

ник освіти України

14

30,4%

6

13%

2

4,5%

1

4,6%

18

40,9%

11

25%

2

4,5%

1

2,3%

-

 

15

34%

 

2

4,6%

1

2,4%

  

Адміністрація школи засобами методичної роботи на основі впровадження  інноваційних технологій здійснює виховання кадрів в дусі методичної культури, педагогічної культури.

На третьому  етапі роботи по реалізації науково-методичної проблеми школи  у педагогів було сформовано інтерес до проблеми, психологічну готовність працювати над нею, створено інноваційне середовище, виділено питання для роботи творчих груп:

 •  «Шляхи вдосконалення профільної освіти в умовах загальноосвітньої школи» (кер. Голдирєва В.В.)
 •  «Створення освітнього середовища для  формування  інтелекту, креативності, міцних базових знань старшокласників та підготовка до ЗНО» (кер. Груба С.М.)
 • «Використання інформаційних технологій у виховному процесі школи» (кер. Хоролець Т.В.)

Робота з підвищення професійної компетентності вчителів, ефективності, якості педагогічної праці  в поточному році проводилася відповідно до річного плану роботи навчального закладу, планів методичних підрозділів. В цілому методична робота була сконцентрована навколо реалізації завдань І етапу нової     науково-методичної проблеми міста  «Підвищення якості освіти та розвиток успішної особистості  через професійну компетентність педагога», та єдиної шкільної методичної проблеми «Удосконалення форм і методів навчально-виховного процесу в умовах інноваційної діяльності вчителя»  (ІІІ етап)

     ІІІ –ІУ етапи реалізації шкільної проблеми – етап апробації (2015-2017 рр.) дозволив методичним підрозділам, педагогам школи дібрати та дослідити інформаційний матеріал про різні форми підвищення  професійної компетентності:

Обмін досвідом:

 • Методичні діалоги «Я роблю так…» (Набокова І.І., Садова А.С., Груба С.М., Хіль І.І.)
 • Конкурс «Кабінет – творча лабораторія учителя» (кращим визнано кабінет математики № 34,  зав. Боглаєва М.Б., )
 • Круглий стіл «Педагогічний супровід школярів на шляху впровадження нових Державних стандартів»
 • Альбом-естафета «Історія успіху мого учня», «Історія успіху мого класного колективу»
 • Семінар-практикум «Інноваційні підходи до навчання і виховання молодших школярів»

Консультування:

 • «Дистанційна освіта – один із напрямків розвитку навчально-виховного процесу (ЗД з НВР Вовк Л.В.)
 • «Самоаналіз власної діяльності та самоосвіта – реальні шляхи удосконалення форм і методів навчально-виховного процесу» (ЗД з НВР Ісаєва Т.О.)
 • Створення інформаційного середовища в початковій школі (старший учитель початкових класів Матвєєня Л.М.)
 • Інтегровані уроки в початковій школі (учитель-методист Іванова Т.Н.)
 • «Впровадження ІКТ на уроках англійської мови у початковій ланці» (Ольховик І.С.)
 • «Розвиток креативності молодших школярів на уроках англійської мови» (Авраменко К.В.)

Адресна допомога:

 • Відвідування молодими вчителями – предметниками  семінару – практикуму на тему «Особливі викладання в початковій школі» (старший учитель Набокова І.І.)
 • Робота школи молодого учителя (кер. учитель-методист, ЗД з НМР Ісаєва Т.О.)
 • Ведення індивідуального щоденника самоосвіти
 • Методичний проект «Індивідуальний методичний супровід молодого учителя»

Популяризація педагогічного досвіду:

 • Методична рада зібрала й узагальнила матеріали «Форми навчання у школі»,

«Початкова школа – на шляху реформування»

 • Презентація спільної роботи вчителів-наставників із вчителями - стажерами «Удосконалення форм і методів методичної роботи в умовах інноваційної діяльності учителя школи»
 • Міський ПДС вчителів англійської мови «Навчання лексики з урахуванням вікових особливостей учнів» (квітень 2016 , кер. Авраменко К.В, Ольховик І.С.)
 • ПДС вчителів української мови та літератури «Шляхи реалізації виховного потенціалу сучасного уроку української мови та літератури» (квітень 2016 р.. кер. Груба С.М., Румега О.Г.)
 • Майстер-клас для вчителів географії міста «Реалізація компетентнісного підходу при викладанні географії» ( грудень 2015 р., старший учитель Щетиніна М.О.)
 • Тренінгові вправи з вчителями груп «А», «Б». «В» - «Я йду на урок»
 • Міський семінар для вчителів географії «Формування географічної компетентності в учнів через активізацію їхньої пізнавальної активності» (Щетиніна М.О.)
 • Участь у міській педагогічній  виставці «
 • Міський семінар на базі початкової школи  «Інноваційні підходи до вдосконалення навчально-виховного процесу в початковій ланці»

Реалізація Програми розвитку Мелітопольської загальної школи І-ІІІ ступенів №6 Мелітопольської міської ради Запорізької області передбачає  роботу навчального закладу за програмою «Обдарована дитина», Програмою «Впровадження нових Державних стандартів освіти», Програмою Інформатизації, Програмою роботи над науково-методичною проблемою школи «Удосконалення форм і методів навчально-виховного процесу в умовах інноваційної діяльності  вчителя (2013-2018рр.), інноваційними програмами школи І ступеню: «Наступність. Адаптація», «Умій учитися», «Паростки надії»(2015-2018 рр.)                                                                                                                                                                                                                            Серед основних умов реалізації Програми розвитку є нормативно-правове забезпечення навчально-виховного процесу, методичної роботи з педагогічними  кадрами, матеріально-технічної бази тощо.

Розроблено  пам’ятки, буклети, методичні  вісники «Впровадження нових Державних стандартів в роботу вчителів природно-гуманітарного циклу» (Щетиніна М.О.), «Нові Державні стандарти загальної початкової освіти в роботі вчителів початкової ланки» (Іванова Т.Н.)

Впроваджуються   інноваційні  технології:

 • Управлінська діяльність
 • Інформаційно-комунікаційні технології
 • «Формування готовності педагогів до інноваційної діяльності в системі методичної роботи ЗНЗ»
 • «Ресурсний підхід в управлінні розвитком школи» (В.М.Лізинський)
 • «Психолого-педагогічний супровід обдарованої дитини у школі»

 

 • Навчальна діяльність
 • Інтерактивні форми та методи роботи
 • Проектна технологія
 • Здоров’язберігаюча технологія
 • Технологія ігрового навчання
 • Технологія створення ситуації успіху
 • «Хмарні технології»
 • Диференціація та індивідуалізація навчання особистісно-зорієнтована технологія
 • Театральна педагогіка
 • Компетентнісний підхід

 

 • Виховна робота
 • Технологія диференціації виховного процесу
 • Розвиток критичного мислення
 • Технологічне створення ситуації успіху
 • Технологія колективних творчих справ
 • Здоров’язберігаючі технології
 • Інформаційно-комунікаційні технології

     Підсумки роботи над проблемними питаннями, результати впровадження новітніх педагогічних технологій  періодично розглядаються на засіданнях шкільної МР:

 • Методичне забезпечення впровадження нових Державних стандартів;
 • Діяльність адміністрації школи щодо впровадження Концепції Національно-патріотичного виховання
 • Підвищення рівня управлінсько-методичного забезпечення адаптаційного періоду учнів

1-х класів через упровадження сучасних освітніх технологій.

 • Інноваційна діяльність вчителів суспільно-гуманітаних дисциплін.

Шкільний методичний кабінет сприяв організації самоосвіти вчителів. На допомогу вчителю одержується електроні фахові журнали з усіх предметів навчального плану, виховної роботи, 8 передплатних періодичних видань (газета, журнали), що значно більше ніж у минулому році.  Працювали рубрики «Сучасний урок», «Реалізація завдань науково-методичних проблем міста і школи», «На допомогу самоосвіті вчителя», «Атестаційна робота в школі». Методичний актив випустив 2 методичних вісника, методичні рекомендації «10 кроків атестуємого учителя», «Молодому учителю», «Впровадження нових Державних стандартів. Модель випускника школи І-ІІІ ступенів». Подовжено збір матеріалів методичної естафети «Історія успіху мого учня», «Історія успіху мого класного колективу», проектної діяльності.

Належне місце в системі методичної роботи відводилося шкільним МО (6). Їх структура зазнала змін, але на спільних засіданнях МО вчителів української мови та літератури, зарубіжної літератури; англійської, французької мови, хімії, біології, географії, історії розглядалися проблемні питання міста, школи, області. Системний підхід до організації методичної роботи з педагогічним кадрами у цьому методичному підрозділі дав позитивні результати:

 • Оновлено професійні знання;
 • Опановано нові педагогічні технології
 • Зросла роль творчої особистості учителя;
 • Підвищився рівень професійної компетентності педагогів;

В умовах модернізації освіти сформувався особистісно-зорієнтований вчитель, який здатний здійснювати особистісно-орієнтоване навчання і забезпечувати результативність навчально-виховного процесу.

За підсумками 2015-2016 н.р. покращилася робота МО вчителів іноземної мови (кер.Корнієнко Н.В.), вчителів фізичної культури (кер. Пашко М.Г.)

Незмінно високий рівень методичної роботи у 2016-2017 н.р.показують  ШМО вчителів початкових класів (Сивун О.С.) , природничо – суспільно – гуманітарного циклу (Черкасова Л.В.), української мови та літератури (Груба С.М.). Результативність роботи з педагогічними кадрами МО в повній мірі залежала від професійної компетентності керівників шкільних методичних підрозділів.

Слід відмітити керівників динамічних, творчих груп, проектної команди (Голдирєва В.В., Груба С.М., Матвєєня Л.М, Вовк Л.В.(2015-2016 рр.),

(Ольховик І.С., Коновальчук О.Й., Груба С.М., Садова А.С., Киченко )О.В.(2016-2017 рр.)

 Кращі педагоги-майстри презентують  роботу МО на засіданнях Шкільної методичної ради:

 • Розгляд та схвалення досвіду роботи, розроблених методичних рекомендацій учителя-методиста початкових класів Іванової Т.Н. «Психолого-педагогічна підтримка та супровід учнів 1-х. 2-х  класів в умовах впровадження нового Державного стандарту загальної початкової освіти до школи»
 • Спільна робота шкільного психолога, соціального педагога класних керівників 1-х кл. щодо підтримки  психолого-педагогічного супроводу учнів 1А, 1Б кл.в період адаптації до навчання в умовах впровадження нового Державного стандарту у школі І ступеню , із досвіду роботи
 • Підготовка випускників 11-го класу до ЗНО з української мови та літератури (Груба С.М.)
 • Профільне навчання (хіміко-технологічний профіль). Успіхи та проблеми (Черкасова Л.В.)
 • Початкова школа на шляху реформування. «Рік за роком – день за днем»

 

На засіданнях педагогічної ради

 • Впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти у школі

 І ступеню. Перші успіхи та проблеми  (протокол № 6 від 12.03.2015 р.)

 • Педрада – презентація методичної естафети «Історія успіху мого учня. Робота зі здібними та обдарованими школярами» (протокол № 4 від 23.02.2016 р.)
 • Результати навчальних досягнень учнів школи І ступеню за І семестр 2015-

2016 н.р. (протокол  № 3 від 18.01.2016 р.)

 • Наступність та перспективність в роботі ДНЗ № 26 початкової ланки, школи ІІ ступеню ( грудень 2016 р. Протокол № 2)

 

Під час творчих звітів

- «Впровадження інноваційних педагогічних технологій в освітній процес початкової школи» -  старший учитель Набокова І.І.

- «Інтегровані уроки у 1-4 –х класах» (учитель-методист початкових класів Іванова Т.Н.)

- «Здоров’язберігаючі технології на уроках фізичної культури та в позаурочній роботі» (старший учитель фізичної культури Пашко М.Г.)

- «ІКТ на уроках біології» (спеціаліст вищої категорії Голдирєва В.В.)

- «Ігрові технології та театралізація на уроках французької мови в початкових класах» (старший учитель французької мови Корнієнко Н.В.)

Значна увага методичної ради і предметних методичних об’єднань зосереджена на підготовці і проведенні методичних декад, під час яких свою майстерність демонструють вчителі-майстри і молоді педагоги. Традиційно цікавими в школі є декада творчих здобутків молодого учителя «На шляху до досконалості», конкурс вчителів, спеціалістів вищої категорії «Я іду на урок», огляд «Кабінет – творча лабораторія учителя», презентації проекту «Здоров’язберігаючі технології».

   Адміністрація школи засобами методичної роботи на основі впровадження  інноваційних технологій здійснює виховання кадрів в дусі методичної культури, педагогічної культури. Творчий учитель завжди на видноті у школі.

   Педагогічний колектив школи щедро ділиться досвідом з педагогами міста і району. На базі школи пройшли відкриті методичні заходи (семінари-практикуми, ПДС,  майстер-клас):

 • Різноманітність комах. Роль комах в природі та житті людини» (семінар-практикум вчителів біології - 2016 р.)
 • «Хмарні технології  на уроках у початковій школі» (2015-2016 рр).
 • «Колове тренування на уроках фізичної культури»
 •   Майстер-клас «Естетичне виховання молодших школярів на уроках хореографії та ритміки» (2016 р.).
 • Майстер-клас для вчителів географії міста «Діяльнісний підхід до навчання і виховання школярів на уроках географії» (2016 р.)
 • ПДС вчителів іноземної мови (англійська мова) квітень 2016 р.
 • ПДС вчителів української мови та літератури (квітень 2016 р.)

Відбувається підготовка до проведення міського семінару  ЗД з НВР  з початкової освіти «Інноваційні підходи до вдосконалення навчально-виховного процесу в початковій ланці», який школа проведе у форматі Методичної Галереї  (2017 р.)

      Робота з атестації вчителів передбачається річним планом роботи школи, де заплановано організаційну роботу з колективом та різноманітні  форми внутрішкільного контролю за станом роботи атестуємих педагогів протягом навчального року. Шкільна  атестаційна комісія до складу якої входять кращі педагоги школи має досвід, систему та чіткість у відстеженні, експертизі, методичному супроводі  роботи вчителів, що атестуються. Атестовано у 2015 – 2016 н.р. 10 вчителів які підвищили кваліфікаційну категорію, проходить атестація 6 педагогів(2016-2017 н.р.). Аналіз роботи вчителів, що проходять  атестацію свідчить про те, що вони ведуть значну роботу, яка спрямована на самоосвіту, інноваційну діяльність та підвищення якості викладання і результативності навчання.

    Процеси модернізації змісту освіти, нові пріоритети в освітній політиці (якість освіти, її доступність, ефективні умови управління), зміни концептуальних орієнтирів спонукають до пошуку інноваційних підходів до методичної діяльності та управління системою освіти, створенню гнучкої і демократичної структури методичної роботи, гуманної управлінської системи, що мотивує розвиток креативних здібностей педагогів, пізнавально-ціннісних інтересів та професійний саморозвиток особистості.       

Програма розвитку Мелітопольської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 Мелітопольської міської ради Запорізької області  спрямована в площину цінностей особистісного розвитку, підвищення якості освіти, розвитку успішної особистості через професійну компетентність педагогів.